Wat is de draairichting van mijn deur?  

Het bepalen van de draairichting is iets wat veel mensen als lastig ervaren. Wij gaan je er mee helpen zodat je snel weet wat de draairichting van je binnen- of buitendeur is. Het is namelijk niet alleen van belang bij het kiezen van een deur, maar ook bij passend buitendeurbeslag is de goede draairichting van belang.  

Draairichting binnendeuren 

Om de draairichting van je binnendeur te bepalen is er een simpele vuistregel:  

 

Ga voor de deur staan aan de kant waar de deur heen draait en kijk aan welke kant de scharnieren zitten. Zitten de scharnieren aan de linkerkant (en draait de deur dus naar links toe) dan heb je een linksdraaiende deur en zitten de scharnieren rechts (en draait de deur dus naar rechts toe) dan heb je een rechtsdraaiende deur.  

Draairichting buitendeuren 

Voor buitendeuren is het iets lastiger maar we gaan proberen om het duidelijk te maken. We kennen 4 draairichtingen bij buitendeuren:  

  • L1 
  • R2 
  • L3 
  • R4 

 Bij buitendeuren heb je te maken met voordeuren en achterdeuren. Voordeuren gaan in de regel naar binnen toe open en achterdeuren gaan in de regel naar buiten toe open. Bij een voordeur heb je dus te maken met L1 of R2, bij een achterdeur heb je te maken met L3 of R4. Of je links of rechtsdraaiend beslag nodig heb hangt af van het soort beslag dat je gaat bestellen.  

Veiligheidspakketten  

Bij de keuze voor veiligheidspakketten kun je kiezen voor één van de 4 opties zoals hierboven beschreven. Let erop dat sleutelbediende  veiligheidspakketten vaak gebruikt worden bij voordeuren en de krukbediende veiligheidspakketten bij achterdeuren. Hiermee kun je dus al 2 opties uitsluiten.  

Meerpuntssluitingen 

Bij meerpuntssluitingen is er sprake van een linkse of een rechtse meerpuntssluiting. Heb je een deur met een L1- of R4 draairichting? Ga dan voor de linkse meerpuntssluiting. Heeft je deur de R2- of L3 draairichting dan kies je voor de rechtse meerpuntssluiting.  

L1 draairichtingL1 draairichting
L3 draairichtingL3 draairichting
R2 draairichtingR2 draairichting
R4 draairichtingR4 draairichting